محله های منطقه 2 تهران

منطقه 2 تهران کجای تهران است؟ منطقه 2 تهران در بخش شمال غربی و غرب تهران را تشکیل داده است و پس از منطقه 1 تهران منطقه 2 تهران می تواند رتبه لوکسی را به خود اختصاص داده است. اگر نگاهی به محله های منطقه 2 تهران داشته باشید؛ می بینید که این منطقه سازه های لوکس را در کنار امکانات متعدد را در خود جای داده است. جمعیت منطقه 2 تهران منطقه 2 به نسبت وسعتی که دارد از جمعیت کمتری برخوردار است و بسیاری از محله های این منطقه به علت حجم کم جمعیت و خلوتی که دارد شناخته می شود. به طور کلی طبق سرشماری هایی که انجام شده است در سال 1395 جمعیت منطقه 2 تهران برابر با 701.303 هزار نفر می باشد که این تعداد برابر است با 23.742 خانوار می باشد.

صفحه 1 از 2 1 2